Duurzaam ondernemen!

Zorgen over de wereld van morgen

Explosieve bevolkingsgroei. Milieuproblemen. Klimaatproblemen. Migratie-issues. (Dreigende) oorlogen. Zo ziet de Top 5 van grootste wereldproblemen er op dit moment uit. En ze hebben zorgwekkend veel met elkaar te maken...

Lees meer over onze wereldproblemen

Wij van Returnity hebben een droom

Een droom over een bedrijvennetwerk waarin afval niet meer bestaat. Waar de gewoonste dingen zoals - papier, koffiebekers, GFT-afval, plastic - na gebruik als grondstoffen worden verwerkt tot nieuwe duurzame producten. Exclusief voor gebruik binnen het Returnity Network! Circulair. Dus steeds weer opnieuw. Tot in de eeuwigheid. Die droom heet Returnity. Renew. Re-use. Repeat.

Ons netwerk

De praktijk

Circulaire kantoorartikelen

U koopt producten zoals papier en koffiebekers niet meer, maar u gebruikt ze tegen een fee per werkplek, waarna ze als grondstoffen terugkeren in het Returnity Network

Lees meer over circulaire kantoorartikelen

Het afvalvrije kantoor

Bij afname van alle modules neemt Returnity uw bestaande afvalmanagement over en zet het voor u om, naar een circulaire grondstoffenketen.

Lees meer over afvalvrij kantoor

Designed for eternity

Het ultieme doel... Returnity als regisseur van 100% circulaire producten, exclusief gemaakt van én voor aangesloten organisaties binnen het Returnity Network.

Lees meer over Designed for Eternity

Social Returnity