18-1-2017

DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR Milieudienst Rijnmond: “Al na een paar weken was onze restafvalstroom gehalveerd.”

Als milieudienst van het Rijnmondgebied heeft DCMR het streven naar duurzaamheid en circulariteit hoog op de doelstellingenlijst staan. Adri van Hattem, facilitair adviseur bij DCMR: “Het voelde direct goed toen we ons afvalmanagement vanuit het schoonmaakcontract onderbrachten bij specialisten op dat gebied.”

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Het Rijnmondgebied is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaken zij de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de brandweer, Havenbedrijf Rotterdam, arbeidsinspectie en GGD.

"Het milieu... daar gáán wij over. We zijn dan ook een bedrijf dat duurzaamheid belangrijk vindt. En dan is het prettig om te zien dat je daar zelf een steentje aan bijdraagt."

Overstap direct merkbaar
DCMR is Returnity-klant van het eerste uur. “Voorheen was de afvoer van afval een integraal onderdeel van de schoonmaak. Wij besloten het daar uit te halen en onder te brengen bij een gespecialiseerde partij met afvalmanagement als core business,” aldus Adri. “Het werd Returnity en dat voelde direct goed. Niet dat hun prijs in het aanbestedingstraject de scherpste was, maar ze onderscheidden zich echt in kwaliteit. Ze hadden gewoon de beste voorstellen als het ging om implementatie, begeleiding van medewerkers, communicatie, registratie, rapportage, noem maar op. En ze maakten het ook waar. We hebben hun offerte zowat integraal in de praktijk overgenomen, de implementatie verliep vlekkeloos en na een paar weken was onze restafvalstroom op sommige afdelingen al gehalveerd. Daar produceren we nu nog maar zo’n 6% restafval!”

Zichtbaar bezig met afval
Dat kwam door een aantal veranderingen ten opzichte van ‘vroeger’. Adri: “Voorheen werd afval ’s avonds door de schoonmakers afgevoerd, nu hebben we overdag twee Grondstofspecialisten van Returnity rondlopen en die horen er al helemaal bij. Ze zijn zichtbaar bezig met afval: ze voeren het af, maken de inzamelmiddelen schoon, wegen, meten en registreren alle stromen, rapporteren erover en houden ook toezicht op de scheiding. Wat onze medewerkers daarvan vinden? Die vinden het leuk. We zijn natuurlijk toch een bedrijf dat duurzaamheid belangrijk vindt. En dan is het prettig om te zien dat je daar op je werk zelf ook een steentje aan bijdraagt. Bovendien zorgt de aanwezigheid van de Grondstofspecialisten voor bewustwording op de werkvloer.”

Een beetje wennen
Hij vervolgt: “Nog een verschil is dat onze eigen prullenbakjes en papierdozen zijn weggehaald en vervangen door centrale ‘inzamelstations’. Hier loop je dus naartoe om je afval gescheiden weg te gooien - in ons geval kunststof plastic, GFT, papier en restafval. Daar hebben we een paar dagen aan moeten wennen, maar nu weten we niet meer beter. Bovendien zien we wat deze manier van afvalscheiding doet met de fractie restafval. Dat maakt dat je ook weet waarvoor je het doet.”

Communicatie over de resultaten
Returnity ondersteunt DCMR ook in hun communicatie naar medewerkers. “We krijgen registratiegegevens van hen door die op ons intranet worden doorgeplaatst. Hierdoor zien al onze 500 medewerkers meteen hoe het gaat: hoe het restafval afneemt, welke afdelingen het best scheiden, dat soort dingen. We hebben daar zelfs een soort ‘afvalscheidingwedstrijd’ aan gekoppeld. En het werkt. Iedereen leeft positief mee.”

Natuurlijke samenwerking
“Wat ook prettig is in de samenwerking, is dat ze ons bij álles op het gebied van grondstoffenstromen en afval ondersteunen. Als wij aangeven dat er een beeldscherm, hout, KGA of tl-buizen wegmoeten, dan regelen ze dat ook. Daarnaast gaan alle vragen, klachten en tips die binnenkomen bij ons centrale registratiepunt 1-op-1 door naar hen, waarna zij die snel en goed oppakken. Het voelt op alle fronten als een heel natuurlijke samenwerking.”

Circulariteit
Op de vraag of alle ingezamelde grondstoffen via Returnity ook al circulair terugkeren in de organisatie, antwoordt Adri: “Nog niet, maar we zijn al wel de mogelijkheden wel aan het bekijken. De nadruk ligt nu vooral op het herinrichten van de externe verwerking van onze grondstofstromen. We hebben door de betere scheiding bijvoorbeeld veel meer plastic en minder restafval. Daar moeten we de afvoer op afstemmen...”

Ambitieuze doelen
Naast circulariteit voor haar afvalstromen heeft DCMR nog een aantal andere duurzame doelen gesteld: “Wij zijn gevestigd in een pand dat al heel duurzaam is. Het scoort bijvoorbeeld hoog binnen de certificering van BREEAM [instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.] Die score willen we nog verder verhogen naar ‘Excellent’. Ambitieus, maar dat gáát ons lukken. Daarnaast willen we het energieverbruik van onze ICT-voorzieningen flink verlagen én streven we ernaar dat het hele bedrijf op den duur afvalneutraal zal zijn. Of dat lukt, weet ik niet. De laatste procenten zullen lastig worden. Maar de ambitie ligt er en met Returnity zijn we mooi op weg...”


 

Deel dit artikel: