28-6-2017

Een circulaire economie: van passieve naar actieve recycling

BLOG: Frans Beckers, eigenaar FBBasic, richt zich op de herwinning van grondstoffen. Samen met zijn team helpt hij bedrijven bij het ontwikkelen van circulaire producten en achterliggende systemen en draagt zo bij aan een circulaire economie.

Wat is een circulaire economie nou eigenlijk?

Veel mensen denken nog steeds dat een circulaire economie vooral gaat om het reduceren van ons afvalvolume. Zeker, daar gaat het ook om, maar dit is slechts de eerste stap die je vaak moet zetten om tot echte circulaire producten en systemen te komen.

Circulaire economie gaat om ons economische behoud in Europa. Als we productie willen behouden en zelfs terughalen, dan moeten we beschikken over grondstoffen. Die grondstoffen vinden we in Europa steeds minder terug in de grond. Dat betekent dat we steeds meer importeren of dat we goederen ergens anders laten maken. In beide situaties maken we ons afhankelijk van derden, in een wereld waarin openlijk protectionisme niet langer wordt verafschuwd. Daarnaast zal dit leiden tot een onevenwichtigheid in onze economische activiteiten. Het is een illusie om te denken dat we economische groei en vergrijzing kunnen faciliteren zonder een krachtige productiesector of zonder een landbouwsector die over voldoende vruchtbaar areaal kan beschikken.

Ja, het klopt dat globalisering tot nu toe heeft geleid tot het wegtrekken van productie. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen decennia veel en vooral gewerkt aan een diensteneconomie, denkend dat daar voor iedereen plaats zou zijn. Niet dus. Met mevrouw Merkel sprekend: het wordt tijd dat Europa zich minder afhankelijk maakt. Daar zit de innovatieve uitdaging: op een slimme manier concurrerende productie behouden en terughalen, en tegelijkertijd zorgen dat we daarvoor over voldoende grondstoffen beschikken. Dat laatste vraagt om de overstap van fossil mining naar urban mining.

Afvalreductie is, zoals aangegeven, de eerste stap. De daadwerkelijke stap zetten we door de beweging van passieve naar actieve recycling. Dus niet na gebruik pas gaan nadenken hoe je het beste componenten en grondstoffen kunt terugwinnen, maar dit al in de ontwerpfase als vanzelfsprekendheid weten. Daarbij laat je geen waarde en kwaliteit verloren gaan en zorg je ervoor dat er geen toxische materialen op een verkeerde manier worden rondgepompt. Dat is echte innovatie, die tot nieuwe werkgelegenheid leidt. Niemand langs de kant. Dat is een positieve agenda!

Deel dit artikel: