26-8-2020

Lune en Returnity samen op weg om Erasmus Universiteit Rotterdam tot de meest duurzame campus van Nederland te betitelen!

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil binnen een aantal jaar tot de meest duurzame universiteiten van Nederland behoren. De droom: een CO2-neutrale campus! In 2024 wil de Erasmus Universiteit al 75% van het afval kunnen recyclen. Lune en Returnity zijn betrokken in het afvalmanagement en bekijken samen hoe ze het restafvalpercentage van de universiteit kunnen laten dalen.

Restafvalpercentage terugbrengen naar onder de 20%

Dat afval niet nutteloos is, maar beschouwd moet worden als een grondstof wordt bij steeds meer mensen het nieuwe normaal. Thuis is het immers ook dagelijkse kost om je afval netjes te scheiden. Alleen wanneer het afval op de juiste manier, bij de juiste stroom wordt afgevoerd, krijgt het kans op een tweede leven. Alles wat bij het restafval belandt, wordt namelijk verbrand.

De ambitie van de Erasmus Universiteit is om in 2024 75% van het afval gescheiden in te zamelen. Om uiteindelijk helemaal geen afval meer te produceren en circulair te zijn. Met het realiseren en faciliteren van nieuwe afvalbakken werkt de universiteit toe naar een groene en duurzame campus. Alle nieuwe afvalbakken zijn voorzien van nieuwe, heldere communicatie, zodat recyclen makkelijker wordt voor iedereen op de campus.

Circulaire samenwerking tussen Lune en Returnity

Deze twee partijen zijn geen onbekenden van elkaar. Lune en Returnity ontwikkelden namelijk hun gezamenlijke trots: de duurzame prullenbak Binc. Een afvalbak gemaakt van afval voor afval! Toen de aanbesteding op de markt kwam, was dit dan ook geen vraag meer, sloegen de twee partijen de handen ineen en hebben de Erasmus Universiteit geënthousiasmeerd met hun circulaire kennis, ervaring en producten.

Wido van den Bosch, Algemeen Directeur van Lune licht toe: “Deze aanbesteding is Lune op het lijf geschreven. Als marktleider op het gebied van circulaire inzamelmiddelen voor het scheiden van afval beschikken wij over de producten en ervaring om hier een succesvol project van te maken. Voeg daar de kennis en kunde die Returnity heeft op het gebied van de implementatie aan toe en je komt tot een perfecte ketensamenwerking. Wij zien er dan ook naar uit om dit project in partnerschap met de Erasmus Universiteit tot een daverend succes te maken.”

Bewustwording is een belangrijk onderdeel

Op locatie zullen de nieuw ontwikkelde PAXA XL collectoren komen te staan. Deze duurzame afvalbakken hebben een deurtje, waardoor je gemakkelijk de afvalzak kunt legen. Voor de piekmomenten, denk aan events in de restaurants of op de campus worden er speciaal voor de Erasmus Universiteit mobiele units gebouwd die dienen als extra afvalcollector. Met alleen het plaatsen van de bakken zal de doelstelling echter niet gerealiseerd worden. Hoe zorg je nu dat de aanwezige studenten ook echt actief gaan afval scheiden? Een speciale werkgroep van studenten zal daarom onderzoek doen naar het onderwerp afval als grondstof.

Hier kunnen vervolgens mooie initiatieven uit naar voren komen die het restafvalpercentage zal doen dalen. En daar komt Returnity vervolgens ook om de hoek. Als circulaire kennispartner geven zij advies rondom het stukje bewustwording en circulariteit. Middels creatieve communicatiemiddelen en diverse tools gaan we samen met dit ‘circulaire team’ aansturen op het verder verlagen van het restafvalpercentage.  

We vragen Frank Dobbelsteijn, directeur Returnity om zijn visie: “Heldere, duidelijke en vooral consistente communicatie helpt in de gedragsbeïnvloeding. Samen met functioneel goed vormgegeven inzamelmiddelen maakt dat het succes. Het is belangrijk om te begrijpen wáárom afvalscheiding nu zo belangrijk is, we moeten zelf een aandeel nemen in het tweede leven van onze grondstoffen. Mooi toch dat je er zelf voor kunt zorgen dat dat papiertje terugkeert als noteblok?

Afvalscheiding is nóg belangrijker geworden

Vanaf augustus 2020 staan de afvalcollectoren klaar voor het nieuwe schooljaar. Juist in deze tijden, waarin hygiëne van groot belang is, is afvalscheiding en -verwerking nog belangrijker geworden. Drs. Roelien Ritsema van Eck, lid van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit licht toe waarom er voor Lune en Returnity gekozen is en tevens waarom duurzaamheid hoog in het vaandel van de universiteit staat.

“De universiteit werkt vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid samen met publieke en private partners aan een inclusief systeem; studenten en docenten, maar ook de gemeente Rotterdam, het bedrijfsleven en de bewoners in de nabije omgeving hebben daar allemaal een rol in. Een circulaire economie is alleen succesvol als men samenwerkt.”

Samen met alle studenten, medewerkers en bezoekers van de Erasmus Universiteit gaan we ons steentje bijdragen om deze campus tot één van de meest duurzame campussen van Nederland te bewegen. Nieuwsgierig? Houdt onze kanalen in de gaten, we nemen jullie mee in deze duurzame reis!

Deel dit artikel: