18-5-2017

Recycling fabeltjes...

BLOG: Nico van Lith, Operations Direcetor bij Van Scherpenzeel, neemt ons mee in de 'ins en outs' over recycling. Wat zijn fabeltjes? En hoe wordt het afval nu écht verwerkt?

Wat gebeurt er eigenlijk met al dat (apart) ingezamelde afval?

Wordt daar wel wat nuttigs mee gedaan of gaat het zo de verbrandingsoven in? En eh…Wie betalen dat eigenlijk allemaal? Zeker van onze belastingcenten!?

Dit soort vragen worden veel gesteld. En meningen zijn er genoeg, maar vaak niet gestoeld op feiten. Bij Van Scherpenzeel zijn we gelukkig bekend met deze feitjes, en daar vertel ik jullie graag meer over. Laat ik je eens even meenemen in onze afvalwereld. Hoe wordt alles nu verwerkt?

Apart ingezameld afval gaat niet de oven in. Of het nu elektronica, textiel, papier of plastic is, het wordt apart verwerkt en er worden zo veel mogelijk grondstoffen uitgehaald. Zo worden de materialen van elektrische apparaten voor meer dan 80% hergebruikt. Dit percentage ligt bij textiel en papier zelfs nog veel hoger. Tussen plastic verpakkingsafval zit helaas ook vaak restafval (16-25%). Het plastic wordt bijna 100% gerecycled en het afval wordt vergist of verbrand om energie op te wekken.

Wie dit alles betaald? Heel simpel diegene die het op de markt brengt. Dus importeurs en fabrikanten. Deze hebben vaak per branche een gezamenlijke organisatie waarmee ze de inzameling en recycling financieren. Zo is dat voor elektrische apparaten de NVMP met als uitvoerende tak WECYCLE. Bij verpakkingen is dat de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Voor auto’s ARN, etc. Dus helemaal géén belastingcenten. Sterker nog, veel gemeenten krijgen geld van deze instellingen voor hun inzamelactiviteiten. Fijn om te weten toch!

Gelukkig is onze effort rondom het inzamelen van afval niet voor niets. Het is super belangrijk. Hergebruik van materialen kost namelijk veel minder energie en is dus duurzamer voor onze planeet. Door hergebruik kan je steeds weer nieuwe modernere producten maken zonder een grote aanslag te doen op moeder aarde.

Fijne bijkomstigheid: Duurzaamheid hoeft dus geen negatieve impact te hebben op onze luxe wensen. De natuur zelf kan ook uitbundig en tegelijkertijd duurzaam zijn.

Kortom: zorg dat je afval gerecycled wordt. Het is goed voor de toekomst van de planeet, geeft een goed gevoel en kost je niets extra!
Recycling is dus geen fabeltje maar een mooi waargebeurd sprookje, waar je zelf de hoofdrol in kan spelen. Doe jij met ons mee?

 

Deel dit artikel: