19-1-2017

Vebego en Van Scherpenzeel lanceren nieuwe start-up: Returnity

Returnity. Renew. Re-use. Repeat.

Met een feestelijke toost op een duurzame toekomst hebben facilitair gigant Vebego en afvalverwerker Van Scherpenzeel vandaag - tijdens de beurs ‘Facility for Future’ - de start-up Returnity gelanceerd. De kernactiviteit van Returnity is gebaseerd op de circulaire economie.

Veel organisaties willen een tastbare bijdrage leveren aan een duurzame wereld, maar vragen zich af hoe. Returnity - een samentrekking van de Engelse woorden return (terug/opnieuw) en eternity (eeuwigheid) - biedt het antwoord. Niet vanuit een ongrijpbare ideologie, maar vanuit de zakelijke overtuiging dat ook duurzame oplossingen voor een afvalvrije wereld, aantrekkelijk rendement kunnen opleveren.

Website
Op hun website geven zij een korte, maar treffende introductie: “Duurzaam ondernemen! Liefst in een afvalvrije wereld. Dat is wat u wilt. Net als steeds meer toekomstbewuste organisaties trouwens. Maar hoe?! Zonder plan van aanpak blijft het een nobel doel. Zonder actie, een goed voornemen. Returnity helpt u, door uw duurzame voornemen praktisch, concreet én economisch verantwoord vorm te geven. Héél concreet zelfs. Want als u vandaag zegt dat u met ons meedoet, draait uw bedrijfsafval morgen al fysiek mee in de gesloten grondstofketens van Returnity. Zo hebt u letterlijk een direct aandeel in de circulaire economie, ‘sustained by the Returnity Network’.”

Doel: circulair netwerk
Afgaande op het - nu al - snel groeiende klantenbestand, blijkt Returnity met dit nuchtere concept aan de duurzaamheidwensen van veel bedrijven te appelleren. Iets wat past bij hun ambities: “We willen uiteindelijk de ‘mogelijkmaker’ zijn van een circulair bedrijvennetwerk waarin afval simpelweg niet meer bestaat. Een netwerk waarbinnen de gewoonste dingen - papier, koffiebekers, GFT-afval, plastic - na gebruik als grondstoffen worden opgepakt om hoogwaardig verwerkt te worden tot nieuwe producten. 100% duurzame producten dus, die exclusief bestemd zijn voor gebruik binnen dit eigen netwerk! Circulair. Dus steeds weer opnieuw, tot in de eeuwigheid.”

Kartrekkers
Aan de wieg van deze start-up staan Frank Dobbelsteijn (namens Vebego) en Otto Friebel (namens Van Scherpenzeel). Frank heeft een ruime ervaring in ecologisch afvalmanagement en schoonmaak, en Otto in afval en recycling. Meer informatie over Returnity en hun netwerk vindt u op www.returnity.nu.

Deel dit artikel: