14-3-2017

We leven in de wereld van onze kinderen.

BLOG: Steph Feijen, lid van Raad van Bestuur Vebego International neemt u mee naar zijn visie op de circulaire economie. "Verbeter de wereld, begin bij jezelf'.

Verantwoording dragen voor de toekomst van onze wereld staat gelukkig weer prominent op de agenda. Toen mijn kinderen op de basisschool zaten, zo’n 25 jaar geleden, was het thema actueel. De oplaadbare batterijen deden hun intrede. Er werd aandacht besteed aan belasting voor het milieu. Zelf hebben wij als organisatie in die tijd nog intensief samengewerkt met een bedrijf dat Cycle Systems heette. Daarna werd het een heleperiode stil, totdat Al Gore het thema op de kaart zette. Nu is het méér dan actueel. Organisaties die zichzelf respecteren hebben thema’s als duurzaamheid, circulaire economie en maatschappelijke betekenis prominent op de agenda staan. En dat is goed, want het kan zo niet langer doorgaan. Ons wereldverbruik van grondstoffen is groter dan deze planeet aan kan. In andere woorden, er moet iets gebeuren anders…

“Verbeter de wereld, begin bij jezelf.”  Wij kunnen afwachten tot de politieke wereldleiders het eens worden, maar we kunnen ook gewoon beginnen. Om zuiniger met grondstoffen om te gaan en in voorkomende gevallen niet uitsluitend keuzes te maken vanuit een economisch perspectief. Het siert organisaties die daarin het voortouw nemen zoals DSM, Unilever en ING. Zo willen wij ook bij Vebego, onze maatschappelijke betekenis binnen ons Ecosysteem sterk verhogen. Daarom hebben wij in onze visie een aantal van de Social Development Goals van de Verenigde Naties geadopteerd.

Een van deze doelen richt zich op circulariteit. Als grote schoonmaakorganisatie hebben wij iedere dag een berg afval in onze handen en tot voor kort deden wij hier niets mee. De gedachte van het stijgende tekort aan grondstoffen en het feit, dat afval voor ons voor het grijpen ligt, hebben geleid tot de oprichting van Returnity, een bedrijf dat erop gericht is, dat afval een grondstof wordt voor hergebruik. Daarmee worden werkomgevingen afvalvrij gemaakt, wordt de CO2-footprint sterk verbeterd en krijgen deelnemende organisaties transparante managementinfo over die verbetering. En het mooie is: Het kost ons niks meer!

Deze blog vormt dan ook een uitnodiging aan alle organisaties die willen bijdragen aan een betere wereld voor onze kinderen.

Deel dit artikel: