Afval scheiden binnen je bedrijf, APG deelt haar learnings

Je wilt starten met afval scheiden binnen je bedrijf, de allereerste stap die je moet nemen is het bepalen van je doelstellingen. Waarom ga je starten met afvalscheiding? Wil je het restafvalpercentage reduceren zodat je voor minder CO2 uitstoot zorgt? Of gaat het jou om het thema circulariteit bespreekbaar te maken? Maak de doelstelling helder, vanuit hier kun je een concreet actieplan gaan maken. We spraken met APG over zijn doelstellingen en welke resultaten zij al geboekt hebben met afvalscheiding.

Werkvloer heeft behoefte naar afval scheiden

Oké, jouw hoofddoel is het restafvalpercentage met 20% verlagen. Wat zijn dan de stappen die je moet nemen? We vragen het aan één van onze klanten. Sanne Amory, facilitair contractmanager APG neemt ons mee in het traject wat APG doorlopen heeft. Sanne: “Drie jaar geleden kwam ik bij APG in dienst. Rond die tijd werd de laatste hand gelegd aan het afronden van een Agile pilotvloer. Op deze proefetage mocht ik van alles uitproberen en nieuwe services inzetten. In die tijd begon afval scheiden een hot topic te worden. Vanuit de organisatie kwam er ook een interne behoefte voor afvalscheiding. De vraag om dit te introduceren binnen onze organisatie kwam vervolgens bij mij te liggen.”

Sanne vervolgt: “De facilitaire afdeling van APG wilde graag zo veel mogelijk verwante diensten onderbrengen bij één partij. Daarbij werkte APG al samen met Vebego en hadden we via Hago al van Returnity gehoord, dus de samenwerking met Returnity was voor ons een logische stap. Na de toelichting van Frank Dobbelsteijn zijn we, op de agile vloer, een pilot gestart met 3 afvalstromen: restafval, bekers en GFT. Het doel van deze pilot was om afval scheiden binnen APG te introduceren, kijken hoe medewerkers hier mee om gaan en waar we tegenaan lopen. Omdat het maar 1 etage betrof zijn we direct transparant geweest in het feit dat de afvalstromen nog niet gescheiden werden verwerkt. Dit omdat we natuurlijk geen verkeerde verwachtingen wilde scheppen.

Afvalscheiding implementatie binnen de gehele organisatie

Sanne: “De pilot was ons dusdanig goed bevallen dat we besloten verder te gaan met de implementatie van afvalscheiding binnen de gehele organisatie. Door de geplande verhuizing van één van onze panden in Amsterdam naar een tijdelijke andere locatie, werd de implementatie van afval scheiden versneld. Verhuizen naar een nieuw pand is de uitgelezen kans om direct deze nieuwe service in te richten. Returnity heeft ons hierbij geadviseerd over het aantal te plaatsen eilanden per etage/locatie en de posities van de eilanden. Daarnaast heeft Returnity in de vervolgfase, door middel van de wekelijkse inzet van een afvalmanager, alle eerste gebruikersvragen beantwoord. En is er samen met de schoonmaakdienstverlener, cateraar en overige leveranciers gekeken naar het optimaliseren van alle afvalstromen.”

Bewustwording afvalscheiding bij medewerkers

Wanneer besloten wordt actief in te gaan zetten op afvalscheiding en duurzaamheid, is het vanzelfsprekend dat hiervoor bewustwording bij de medewerkers gecreëerd moet worden. Sanne: “Er waren verschillende reacties op ons plan rondom afvalscheiding. Het merendeel was positief, enkele waren wat afwachtend. We zijn van 900 losse prullenbakjes, verdeeld over de drie APG locaties, teruggegaan naar een aantal afvaleilanden per etage . Medewerkers moesten opeens opstaan en een stukje lopen om hun afval weg te gooien. Als werkgever konden we hiermee wel mooi inspelen op het thema vitaliteit. Uiteindelijk moet afval scheiden een vanzelfsprekendheid worden, en dan maakt dat stapje verder lopen niet meer uit.

Op iedere verdieping maken we gebruik van schoonmaakambassadeurs. Onze afvalmanager Joost (werkzaam bij Returnity), ging samen met Hago in gesprek met deze ambassadeurs en nam, daar waar nodig, de onrust of problematiek weg. Soms door eenvoudig een eiland te verplaatsen, of door in gesprek te gaan over het toewijzen van een werkgebied per eiland zodat elk eiland ongeveer een gelijk afvalaanbod heeft. Door in gesprek te blijven met de ambassadeurs en medewerkers op de werkvloer creëer je meer betrokkenheid en bereik je uiteindelijk sneller je doelstelling.

Reductie in restafvalpercentage

Binnen relatief korte tijd zijn er binnen APG mooie resultaten behaald. Bij aanvang van de pilot stond het restafvalpercentage binnen de organisatie op 55%. Eind 2019 is dit percentage gedaald naar 36,5%. Sanne geeft de volgende reactie "We zijn trots op het feit dat het zichtbaar is dat afvalscheiding werkt en dat we op weg zijn naar onze doelstelling! In 2022 willen wij namelijk minder dan 10% restafval hebben. Onze uitdaging? Die zal gaan zitten in het stukje bewustwording en communicatie richting onze medewerkers, ik denk dat we daar de meeste winst kunnen gaan behalen. Daarnaast zal ook het thema duurzame inkoop een belangrijke pijler zijn. Binnen dit kader kunnen we bekijken hoe we minder materialen binnen laten komen en vervolgens bevorderen dat het materiaal dát binnenkomt hoogwaardig verwerkt kan worden zodat het kan dienen als grondstof voor nieuwe producten”.

APG deelt haar stappenplan

Het restafvalpercentage verlagen binnen de organisatie is niet iets wat binnen no-time gebeurd is. Daarvoor is het noodzakelijk een concreet stappenplan op te stellen waarin je onder andere identificeert waar je start, wat je doelen zijn en wie je daarvoor nodig hebt.

 • Stap 1: stel een visie op
  Sanne: “De eerste stap binnen dit proces was het opstellen van een visie. Een dergelijke visie is noodzakelijk om te kunnen verkopen wat je uiteindelijk wilt bereiken met je plan. Onze visie maakte we concreet: APG richt zich op preventieve vermijding van afval. Wanneer toch afval ontstaat, zamelen wij dit gescheiden in zodat hergebruik van producten of recycling van grondstoffen mogelijk is. In 2022 wordt met maximaal 10% van ons afval energie opgewekt (energie uit restafval), wij streven naar een zero-waste organisatie.”

 • Stap 2: betrokken partijen samenbrengen
  Sanne: “Na het concretiseren van onze visie zijn we aan de slag gegaan met het samenbrengen van betrokken partijen. De schoonmaakpartij, de uitvoerende kracht, is hierbij een hele belangrijke partner. Het vergt aanpassingsvermogen en verandering in rollen en schema’s, vooral in zo’n grote gebouwen als die van APG.

 • Stap 3: implementatie
  Sanne: “Fase drie stond eigenlijk vooral in het teken van de implementatie. Het plaatsen van de eilanden, het vaststellen van de start percentages per afvalstroom en het meten van de resultaten.”

 • Stap 4: conclusies
  Sanne: “De laatste stap stond in het teken van conclusies trekken. De conclusie binnen APG was dat er meer nodig was dan het plaatsen van afvaleilanden en het aankondigen van deze verandering. Vanuit hier hebben we besloten om aan de slag te gaan met een bewustwordingscampagne bij de doelgroep. Een mogelijk initiatief zou kunnen zijn om samen met medewerkers in een informele sfeer te laten zien wat er in een restafvalzak van APG zit, en direct de koppeling te maken wat er niet in thuis hoort.

  Daarnaast zijn we als facilitaire afdeling heel erg op zoek geweest naar een ‘kapstok’ om dit afval vraagstuk aan te koppelen. Uiteindelijk zijn we vanuit facility services zelfstandig aan de slag gegaan met het ontwikkelen van onze eigen duurzaamheidsambities. Deze gaan verder dan alleen het scheiden en afvoeren van afval, zero waste is hier een groot onderdeel van.”

Tip van Sanne:

Toen we Sanne vroegen naar haar tip voor facilitaire afdelingen die willen starten met afvalscheiding, was dit daarop haar antwoord: “Durven doen! Je hoeft niet bang te zijn voor de reacties van de medewerkers, want alles went. Er is niets mooiers dan een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren voor onze wereld. Zie geen beren op de weg, want het is mij echt 100% meegevallen. Uiteindelijk ziet iedereen de noodzaak ervan in.”

Enthousiast geworden en wil jij net als APG aan de slag met je duurzame doelstellingen of bijvoorbeeld je restafvalpercentage laten dalen? Kun je wel wat hulp gebruiken? Neem contact met ons op en plan een vrijblijvend adviesgesprek in.