Deze coronacrisis… Maar wat daarna?

Het is lastig om nu al te spreken over de periode na corona. We zitten hier nog midden in en de focus ligt nu op welzijn en gezondheid van iedereen. Toch ontkomen we niet aan de voorbereiding op het leven en werken in een maatschappij ná corona. De scenario’s en plannen zijn volop in ontwikkeling.

Dat de effecten van de coronacrisis op onze wereldwijde economie aanzienlijk zullen gaan zijn, is in ieder scenario wel terug te vinden. Hoe groot en omvangrijk is nog moeilijk in te schatten. De voorbereidingen op de zogenaamde anderhalve-meter-economie vinden al plaats. De veranderingen zullen direct zichtbaar zijn als de economie weer opengaat, maar zullen hoe dan ook voor de langere termijn gelden.

De grenzen aan globalisering
Mijn verwachting, maar zeker ook mijn inzet als duurzame ondernemer in de wereld van de circulaire economie is dat we stevig gaan doorpakken op de ingezette weg van duurzame transitie. Mijn persoonlijke zoektocht en die van mijn bedrijf Returnity op weg naar een afvalvrije wereld, is alleen maar relevanter geworden. Wij zijn ons er des te meer van bewust dat we op de goede weg waren en dat we deze positie zeker moeten vasthouden! Ik zal dat uitleggen.

De globalisering zoals we die in de laatste tijd zagen opkomen, bereikt nu heel duidelijk grenzen. Het feit dat we afhankelijk zijn van verre landen in de levering van producten en grondstoffen, maakt ons zeer kwetsbaar. Eén van de belangrijkste factoren waarin een economische crisis voorspeld wordt na corona, is de ontregeling van de wereldwijde logistiek. Toevoerkanalen zijn onderbroken en fabrieken hebben problemen met levering van hun materialen. Dat is een dieseltrein die niet direct weer op gang is gebracht. Ook onze energiebehoeftes zijn erg groot geworden. Dit maakt ons kwetsbaar omdat deze afhankelijk is van fossiele brandstoffen uit het Midden-Oosten in Rusland. Door deze toenemende globalisering zijn we vaak genoodzaakt 'all over the world’ te moeten reizen. Dit maakt een pandemie als corona veel kansrijker.

Wij doen dit anders!
Lokale flexibele productie en ‘local-for-local’ productieketens bieden hier het antwoord op. Circulaire producten waarin hergebruik en recycling een integraal onderdeel van uitmaken, zorgen voor een enorme vermindering van de behoefte naar grondstoffen. De omslag van fossiele energie naar duurzame en lokaal opgewekte energie, past ook naadloos in deze ontwikkeling.

En dan is het mooi te zien om te zien dat EU-commissaris Frans Timmermans al heeft aangegeven door te willen pakken op zijn ambitieuze groene plannen na corona, maar daar moeten we niet op wachten. Ik doe dat in ieder geval niet! Wij gaan onverminderd door om het Nederlandse bedrijfsleven mee te nemen in wat wij de circulaire transitie noemen. We hebben nu een Circulaire Accelerator (online tool) beschikbaar waarin we bedrijven op een leuke en interactieve manier inzicht geven hoe zij zelf de transitie kunnen maken. Succesvol getest met 15 bedrijven. En hiermee gaan we het Nederlandse bedrijfsleven inspireren en motiveren om het nu echt anders te gaan doen na corona! Deze en andere plannen bespreek ik graag verder met je.

Laat me weten of je dit met mij wilt doen!
Neem contact op via ons contactformulier. 

Frank Dobbelsteijn,
Directeur Returnity