Dit is de impact van duurzaam facility management

Duurzaamheid is de afgelopen jaren steeds hoger op de agenda van organisaties komen te staan. Bedrijven willen meer met duurzaamheid doen, onder andere om kosten te besparen, een betere reputatie op te bouwen of om hun schade aan het milieu te verkleinen. In dit artikel lees je wat de impact van duurzaam facility management kan hebben op de organisatie en haar groene doelstellingen.

Duurzaam facility management als sleutelpositie

Steeds meer organisaties zijn bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel afgekort tot MVO. Maar als je als organisatie duurzaam verantwoord wilt zijn, moet je dit intern ook handhaven. Die interne controle op duurzaamheid is onder de tak van facility management het grootst. De facility manager heeft een sleutelpositie bij het realiseren van een duurzame toekomst van een bedrijf. Hoe werkt dit? Facility management vind je over de hele linie van het bedrijf terug. Het is een breed vakgebied en gaat niet alleen over gebouwbeheer, maar het gaat erom dat het de werknemers zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om te werken en daarbij de complete relatie en ervaring tussen werknemers, klanten en het kantoor. Als we het hebben over duurzaamheidsbeleid binnen de organisatie, aan welke knoppen kunnen facility managers dan draaien?

Bewustwording

De eerste stap naar een duurzamere organisatie is bewustwording. Het hele team, inclusief alle medewerkers van de organisatie, moet met de neus in dezelfde richting staan. Hoe breng je het belang van duurzaam ondernemen bij iedereen in kaart? De bewustwording is het begin bij het streven naar interne duurzaamheidsdoelstellingen. Du als iedereen snapt waarom jullie bijvoorbeeld zijn gestart met afvalscheiding, zul je met veel minder zul je met veel minder weerstand te maken krijgen.

Duurzaam energiebeleid

Een belangrijke taak van facility managers die zich met duurzaamheid bezighouden is het energiebeleid. Daar valt nog altijd de meeste winst te behalen! Facility managers kunnen op verschillende manieren streven naar een duurzaam energiebeleid. Denk aan:

  • ‘Gewone’ lampen vervangen door spaarlampen, dat scheelt 80% aan energie.
  • Automatiseren van verlichting, verwarming, zonwering en koeling in het gebouw. Het implementeren vraagt om een investering, maar betaalt zich over de lange termijn terug in besparingen.
  • Als een automatiseringssysteem een brug te ver is, dan kun je al veel opschieten door de verwarming in ongebruikte kantoorruimtes uit te zetten, geen meubels of andere spullen voor de radiatoren te zetten en verlichting met bewegingssensoren te installeren.
  • Bestudeer de mogelijkheden van warmteboilers en zonnepanelen.

Duurzaam werkklimaat

Duurzaamheid gaat verder dan de focus op energiebesparing en verspilling. Facility management kan ook een grote rol hebben in het verduurzamen van het werkklimaat. Bedenk bijvoorbeeld hoe je organisatie het geproduceerde afval kan hergebruiken of kijk nog eens naar het beleid dat er is om collega’s te stimuleren met de fiets of openbaar vervoer te komen, in plaats van de auto. Als  je echt wilt uitstralen dat je een duurzame organisatie aan het neerzetten bent, kan je het duurzaamheidsbeleid niet stoppen bij een energiebewust gebouw. We zullen de manier waarop we met het kantoor omgaan moeten veranderen: een duurzamer inkoopbeleid hanteren, afval verminderen  en alternatieve producten bekijken.