Hoe word je een circulair bedrijf? Tips om met circulair ondernemen te starten

Het woord ‘circulair’ horen we vaak vallen, maar onthoud goed: circulariteit is meer dan enkel het hergebruik van afval. De vraag rest: wanneer heb je nu een circulair bedrijf? En wat moet je daarvoor doen?

Wat is circulaire economie?

Circulariteit werkt vanuit het oogpunt dat producten zo ontworpen moeten worden dat ze gemakkelijk te hergebruiken zijn. Als je bezig bent met circulair produceren, dan ben je bezig met het organiseren en sluiten van kringlopen waarin producten en materialen hergebruikt kunnen worden en zo lang mogelijk hun waarde behouden. Het gaat er dus niet enkel om dat je iets met je afval doet, of dat je minder grondstoffen gebruikt, het gaat om waardebehoud. Om echt als circulair bedrijf te fungeren moeten alle elementen van jouw producten circulair zijn. Een circulair ontwerp betreft de functie van een product, de oorsprong van grondstoffen en energie om het product te produceren, de manier waarop het product vervolgens wordt gebruikt, gerepareerd en weggegooid, en het bedrijfsmodel waarbinnen dit allemaal gebeurt. 


Het bedrijfsmodel

De opkomst van de circulaire economie brengt nieuwe mogelijkheden voor ondernemen en de inrichting van je bedrijfsmodel. De belangrijkste bouwstenen om een circulair bedrijf te worden zetten we op een rij:

  • Belangrijkst zijn het productieproces en de levenscyclus van een product.
  • Dit sluit aan op de kringlopen. Kringlopen sluiten kan alleen als iedere partner uit de waardeketen hetzelfde doel voor ogen heeft. Het is dus cruciaal om partners te vinden die hier met jou mee aan de slag willen.
  • Het is de bedoeling dat je met jouw bedrijfsmodel geld gaat verdienen, maar dat niet alleen! In een circulaire economie of een circulair bedrijf gaat het ook om sociale- en ecologische waarde creëren.
  • Strategie en organisatiemodellen. Geen enkel bedrijf kan ervoor kiezen om in zijn eentje circulair te gaan werken, je hebt altijd partners nodig. Samen bepaal je de ideale strategie.
  • Als je de stap neemt om circulair te gaan ondernemen, doe je dit niet voor niks en wil je dus ook resultaten zien. Bedrijven zullen in de toekomst beoordeeld en gewaardeerd worden op basis van de mate van circulariteit.

Hoe creëer je een circulair bedrijf?

Een onderliggend principe van de circulaire economie is dat afval omgezet kan worden in waarde. Kun je bewegen naar een circulaire economie binnen jouw bedrijf? Om hier een antwoord op te geven moet je eerst de reststromen op een rijtje zetten, zodat je ze vervolgens zoveel mogelijk kan elimineren, of anders waarderen. Maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: als je jouw producten circulair wilt maken, moet je samenwerken. Je kunt zelf wel beslissen om circulair te worden, maar als bijvoorbeeld jouw leveranciers en partners dit niet zien zitten, dan kom je niet echt verder. Om jezelf circulair te noemen moet je weten met wie je in de keten zit en of de neuzen van jou en je partners allemaal in dezelfde richting staan. 

Voor jouw bedrijf betekent dit ook dat je niet langer alleen maar moet focussen op persoonlijk financieel gewin, maar op het optimaliseren van het gehele systeem waar jij middenin zit. Hiervoor is samenwerking tussen en binnen bedrijven en organisaties nodig. Belangrijke succesfactoren zijn transpiratie en vertrouwen; wees open en bereid om informatie te delen, want daar pluk je later zelf ook de vruchten van!


Wanneer ben je een volledig circulair bedrijf?

Je bent nu al een tijdje bezig met intensief samenwerken met partners, je kiest je grondstoffen zorgvuldig uit en hergebruikt ze. Als je het idee hebt dat je kringlopen goed aan het sluiten bent, kun je jezelf vanaf nu de stempel ‘circulair’ geven!