Wat moet je als bedrijf weten over CO2-uitstoot?

Alles wat je moet weten

Klimaatverandering wordt met de jaren een serieuzere issue. Het is geen ver-van-onze-bed-show: het gebeurt nu en het heeft effect op iedereen. De hoge CO2-uitstoot is voor het milieu de grootste boosdoener en er moet actie worden ondernomen! Maar hoe kunnen we de CO2-uitstoot verminderen?

Wat is CO2 en CO-uitstoot?

De Energievergelijker definieert CO2 als: “Een gas dat van nature voorkomt in de atmosfeer van de aarde. CO2-uitstoot is het vrijkomen van dit CO2 in de atmosfeer. Dit vindt plaats door verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas, en door dieren en mensen.” 

CO2 komt in de lucht door onder andere brandstof (de verbranding van diesel en benzine), door vliegtuigen (door verbranding van kerosine) en door auto’s. De uitstoot per rit of per voertuig ligt onder andere aan het formaat, gewicht, vermogen en snelheid.


Gevolgen van CO2-uitstoot

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de uitstoot van CO2 is één van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. CO2 is een broeikasgas, net als onder andere methaan en ozon. Broeikasgassen hangen in de atmosfeer en zorgen ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. Op zich waren deze gassen tot tientallen jaren geleden niet zo erg, maar sindsdien is de hoeveelheid sterk toegenomen, door toedoen van mens en machine. De groei van broeikasgassen zorgt ervoor dat steeds meer warmte wordt vastgehouden. Het gevolg is dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt, het broeikaseffect genoemd. Dit gaat helaas niet ten goede van het milieu.

CO2-uitstoot verminderen

Wat is nu de volgende stap? Als we specifiek naar Nederland kijken, is aan de hand van het Klimaatakkoord van Parijs, het streven om de CO2-uitstoot in 2030 met de helft te verlagen en in 2050 zelfs met 95 procent. 

Maar waarom is het zo belangrijk dat we de CO2-uitstoot verminderen? Om onze planeet in waarde te laten en leefbaar te houden voor de vele generaties die zullen volgen, moet de CO2-uitstoot verminderen de komende decennia, en flink ook. CO2-uitstoot kan uitgesplitst worden in vier belangrijke sectoren.

Energiebedrijven

In 2017 werd door het CBS aangetoond dat de CO2-uitstoot van energiebedrijven goed zijn voor 30 procent van de totale uitstoot in Nederland. Onze energiesector is sterk afhankelijk van fossiele energie, waardoor CO2-uitstoot verminderen onmogelijk lijkt. Echter is het streven om steeds meer gebruik te gaan maken van zonne- en windenergie. Momenteel doen we dit voor zo’n 12%, maar in het Klimaatakkoord werd ook uitgesproken dat in 2030 ongeveer 70 procent van de elektriciteit in Nederland vanuit duurzame energiebronnen moet gaan komen.

Industrie

De volgende 22 procent van de CO2-uitstoot komt vanuit de industriesector. Er geldt hetzelfde als voor de energiebedrijven: fossiele grond- en brandstoffen zijn nodig om hoge temperaturen te bereiken. Voor de reducering van CO2-uitstoot moet er geïnnoveerd worden. Het plan is om fossiele brandstoffen te vervangen voor elektriciteit en CO2 af te vangen en te hergebruiken.


Wegverkeer

Vanwege verbranding van benzine en diesel, wordt 18 procent uitstoot toegeschreven aan wegverkeer. Er wordt onderzoek gedaan om alternatieve brandstoffen, zoals waterstof en methanol, te gebruiken als vervanging van benzine en diesel.


Gebouwde omgeving

Dan is er nog 15 procent van de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt in gebouwde omgevingen, denk hierbij aan de verwarming, wasmachine, vaatwasser en het warme water thuis. Fossiele brandstoffen raken op en er wordt geïnvesteerd in duurzaam opgewekte energie.

Bovenstaande oplossingen voor CO2-uitstoot verminderen, zijn vooral voor nationaal- en internationaal niveau. Maar met je bedrijf kun jij natuurlijk ook een stap in de goede richting maken. Tips nodig hoe je dit het beste kunt doen? Je leest het in onze andere blog.