Zo start je met afval scheiden in een prullenbak op jouw kantoor

Tips voor jouw werkomgeving

Wil je starten met afval scheiden in een prullenbak? Uit ervaring weten we dat je niet 1, 2, 3 een verandering als deze in de organisatie kunt doorvoeren. Na het lezen van deze blog weet jij waar je rekening mee moet houden in de aanschaf en implementatie

Afval scheiden met een prullenbak in de werkomgeving

Thuis is dit al de normaalste zaak van de wereld, maar op je werk gebeurd dit nog niet. Hoe kun je samen met je team dit toch in gang gaan zetten? Bedenk je eerst of de juiste faciliteiten voor het gescheiden inzamelen van je bedrijfsafval wel aanwezig zijn. Vaak zal je je moeten oriënteren op andere afvalunits.

Als jij met je team afval gaat scheiden, zijn alle losse afvalbakjes verleden tijd. Eén grote afvalunit is niet alleen handiger voor het scheiden van afval, de schoonmaker is dagelijks ook veel minder tijd vrij om alle kleine afvalbakjes te legen. Een gecentreerde plek voor het vuilnis is veel efficiënter!
Om te zorgen dat het afval apart wordt gescheiden heb je dus een unit met meerdere afvalstromen nodig. Waar kies je dan voor? Lees meer over de soorten bedrijfsafval in deze blog. 

Afval scheiden in de werkomgeving werkt anders dan thuis.

In het bedrijfsleven zijn er andere regels wat betreft afvalscheiding vanuit de gemeente van door particulieren.
Bij sommige gemeentes (vaak de grotere gemeentes) wordt aan nascheiding gedaan. In dat geval hoeft de bewoner aan de voorkant dus niet te scheiden, maar verzorgt de gemeente dit achteraf.
Andere gemeentes zamelen PMD in, waar sommige de aluminium producten juist bij het restafval willen. Zoals je leest zijn daar geen eenduidige regels in.

Het is dus noodzaak dat je de gebruiker op de werkvloer goed informeert hoe er binnen jouw bedrijf gescheiden dient te worden. Daarvoor moet je dus de afspraken met de verwerker nagaan. Kan er bijvoorbeeld PMD (plastic, metaal en drankkarton) worden ingezameld of blijft het alleen een plastic stroom? De uitkomsten communiceer je vervolgens duidelijk op de afvalunits.

Betrek het schoonmaakteam in je afvalscheidingsproces.

Schoonmakers zijn de oren en ogen van de organisatie. Ze hebben dagelijks contact met de eindgebruiker. Maak van hen het gezicht van jullie afvalproces en laat ze de werknemers van advies rondom afvalscheiding voorzien Erg belangrijk om dus aan de voorkant van het proces samen met het schoonmaakteam om tafel te gaan en de wensen te bespreken. Zij hebben jarenlange ervaring en kunnen je helpen in het kiezen van een juiste prullenbak.

Zo is het voor het schoonmaakteam van belang dat de afvalzak gemakkelijk te vervangen is, dat de klepjes makkelijk te openen zijn en dat je de bak goed en degelijk kunt reinigen.

Introduceer de nieuwe prullenbakken op de werkvloer

Ga je in het weekend alle kleine bakjes weghalen, of wil je dit juist op een zichtbaar moment introduceren samen met het schoonmaakteam?
In beide gevallen zal je dit van tevoren middels een nieuwsbrief of andere communicatie aan je werknemers moeten laten weten. Informeer ze waarom jullie als bedrijf kiezen voor afvalscheiding, leg uit wat er zal veranderen en wat je vanuit de medewerkers verwacht. Je kan ook direct een aanspreekpunt vermelden waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben.
Wil je het wat voorzichtiger aanpakken? Dan kun je ervoor kiezen om eerst eens een pilot te organiseren op een bepaalde afdeling, bij succes trek je het door naar de rest.

Ambassadeurs: de sleutel tot succes

De afvalunits staan, de introductie van afvalscheiding is geweest. Dan is het zaak om het onderwerp levend te houden. Dit werkt het best als het thema door de organisatie een warm hart toegedragen wordt.
Ga op zoek naar ambassadeurs, het liefst één per afdeling. Samen met de ambassadeurs kun je er dan bijvoorbeeld voor kiezen om maandelijks een update te geven rondom de daling in het restafvalpercentage. Of je kunt één keer in het kwartaal een kleine presentatie geven waarin de voortgang en resultaten van het project besproken worden, maar waar ook de meest gestelde vragen vanaf de werkvloer behandeld worden.
Een ambassadeur is de verbinder tussen jouw project en de werkvloer!