Herbruikbaarheid maximaliseren

De circulaire economie is het economische systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Jouw gebruikte product deponeer je vaak regelrecht bij het restafval. Alles dat bij het restafval terecht komt wordt verbrand. Geen hergebruik dus! Zonde toch? Dat kán en moet anders! Hoe dan? Zie afval vanaf nu als waardevol en beschouw het ook zo. Anders dan in het huidige lineaire systeem waarbij grondstoffen worden omgezet naar producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Met een steeds schrijnender tekort aan grondstoffen is dat niet langer meer de weg die we moeten bewandelen.

De basisprincipes van een circulaire economie

1. Product hergebruik: Kun je het product of onderdelen hergebruiken of opnieuw inzetten als grondstof? 2. Design-for Recycling: Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat ze aan het eind van de gebruiksfase gemakkelijk te demonteren en te scheiden zijn. 3. Vermijd schadelijke stoffen: Tijdens de productie, het gebruik en de verwerking van het product worden géén schadelijke stoffen uitgestoten 4. Geen kwaliteitsverlies: De grondstoffen van gebruiksproducten worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies. 5. Biologisch afbreekbaar: De grondstoffen van verbruiksproducten zijn biologisch afbreekbaar en worden teruggegeven aan de natuur. 6. Lease/gebruik-concept: De producent blijft eigenaar van een product. De klant betaalt alleen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het einde van de levensduur. 7. Juiste kwaliteit: Omdat de prestatie van een product de waarde ervan bepaalt wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent. 8. Ketensamenwerking: Samenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten maar ook de ecologische en de sociale waarde.

Grootste wereldproblemen zijn zorgwekkend

Even serieus... Onze planeet kraakt en piept onder alles waar we haar mee belasten. Dit is de top 5 van onze grootste wereldproblemen: - Problemen rondom de explosieve bevolkingsgroei, zoals armoede, honger en drinkwatertekort. - Milieuproblemen, zoals vervuiling en het naderende grondstoffentekort. - Klimaatproblemen, zoals CO2-uitstoot en de temperatuursverandering. - (Dreigende) oorlogen, vaak met de - fossiele - grondstoffentekorten als aanleiding. - Migratie-issues, zoals de druk op sociale stelsels en het ‘botsen van culturen’. En wie oog heeft voor het grotere plaatje, ziet dat ze akelig veel met elkaar te maken hebben. Natuurlijk veranderen wij dit niet binnen 1 dag. Maar wat we wél kunnen doen, is een gouden cliché opvolgen: verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Zet de eerste stap!

Hoe wij hier mee om gaan

Duurzame koffiebeker

Koffie; een noodzakelijk goed binnen iedere kantooromgeving. Returnity biedt een circulaire koffiebeker die je in zijn volgende leven wellicht terugziet als schrijfblok! Het concept: Je koopt of least de duurzame koffiebekers. Je betaalt een fee per werkplek per maand voor de bekers, afvoer en de verwerking. Na gebruik deponeer je de koffiebeker in de speciale bekercontainer. Returnity haalt deze gebruikte koffiebekers op en zorgt ervoor dat deze worden verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten.

Meer informatie

Duurzaam printpapier

Printen op papier dat voorheen je notitieblaadje was. Returnity levert circulair printpapier voor je kantooromgeving. Dat betekent dat je gebruik maakt van printpapier, en net zoals bij de koffiebekers, zamel je het gebruikte printpapier in een speciale papiercontainer in. Dit gebruikte papier haalt Returnity op en hiervan worden vervolgens nieuwe producten gemaakt. Ook hier betaal je voor een cirkel. Een fee per werkplek per maand bijvoorbeeld. Daarvoor leveren we papier aan, verwerken we het en worden er nieuwe producten van gemaakt. Een schoolvoorbeeld van circulair inkopen.

Meer informatie
Deel dit artikel: